Tarieven
Massagepraktijk Be Touched Haarlem

Tarieven 2022*

 • Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapiesessie 45 min.

  € 47,50

 • Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapiesessie 90 min.

  € 90,-

 • Coaching 90 min.

  € 90,-

 • Stoelmassage 30 min. (op locatie in overleg)

  € 32,50

 • Shantala babymassage: samen leren jullie baby te masseren.

  € 95,- voor 1,5 uur

  Deze cursus kan ook aan huis verzorgd worden, prijs in overleg

* Vrijgesteld van BTW

Annulering/niet nakomen van de afspraak
Annulering van de afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van de behandeling telefonisch, per tekstbericht of mail. Annuleer je korter van tevoren, dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook bij het niet nakomen van de afspraak.
Door Covid-19 hanteer ik de annuleringsvoorwaarden soepeler. Bij corona-gerelateerde klachten altijd bellen voor overleg.


Na de behandeling betaalt u contant of per bank. U ontvangt van mij een kwitantie cq factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u naast uw basispakket een aanvullend pakket heeft met daarin ‘natuurgeneeskundige behandelingen’, ‘alternatieve geneeswijzen’ of ‘massagetherapie’, dan worden mogelijk de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen.


Als therapeute ben ik aangesloten bij:
Beroepsvereniging V.B.A.G.: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
lid van de overkoepelende organisatie R.B.C.Z.: Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Welke beroepsbeoefenaars in de complementaire zorg, zoals artsen en therapeuten op HBO-niveau, certificeert en registreert. www.rbcz.nl
 
Mijn registratiegegevens zijn:
Mw. L. van der Vegt
V.B.A.G. licentienummer: 2.040914A
R.B.C.Z. licentienummer: 910793R
AGB-praktijkcode: 90(0)10236
AGB-zorgverlenercode: 90031294
CBP: m1486017

Privacy- en klachtenregeling

Van de behandeling, die ik aan u geef, maak ik verslag in een persoonlijk dossier. Hiervoor gelden de regels van de WGBO: de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Dit houdt in dat ik:
* Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
* Een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.
* Alleen medische en persoonlijke gegevens doorgeef na toestemming.
* Eventueel bij waarneming, in geval van ziekte, en na overleg gegevens doorstuur.
* Alleen noodzakelijke gegevens voor de facturering worden gebruikt.
* Bij intervisie geen persoonlijke gegevens vermeld.
* Het persoonlijk dossier 20 jaar bewaar.

In mijn administratie houd ik uw persoonlijke gegevens bij en noteer ik gegevens over de gegeven sessie. Op deze registratie is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht. Al deze zaken zijn vastgelegd in een privacyreglement.

 

CBP: m1486017

Meer informatie over massage door Massagepraktijk Be Touched in Haarlem?