Tarieven
Massagepraktijk Be Touched Haarlem

Tarieven 2022*

 • Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapiesessie 45 min.

  € 47,50

 • Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapiesessie 90 min.

  € 90,-

 • Coaching 90 min.**

  € 90,-

 • Stoelmassage 30 min. (op locatie in overleg)**

  € 32,50

 • Shantala babymassage: samen leren jullie baby te masseren. **

  € 95,- voor 1,5 uur

  Deze cursus kan ook aan huis verzorgd worden, prijs in overleg

* Vrijgesteld van btw

** Deze behandelingen vallen niet onder de vergoedingen van zorgverzekeraars

Annulering/niet nakomen van de afspraak
Annulering van de afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van de behandeling telefonisch, per tekstbericht of per mail. Annuleer je korter van tevoren, dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook bij het niet nakomen van de afspraak.
Door Covid-19 hanteer ik de annuleringsvoorwaarden soepeler. Bij corona-gerelateerde klachten altijd bellen voor overleg.

Betaling en vergoeding zorgverzekering
Na de behandeling betaal jecontant of per bank. Je ontvangt van mij een kwitantie cq factuur, die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Als je naast het basispakket een aanvullend pakket hebt met daarin ‘natuurgeneeskundige behandelingen’, ‘alternatieve geneeswijzen’ of ‘massagetherapie’, dan worden mogelijk de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen.

 

Als therapeut ben ik aangesloten bij:

 • Beroepsvereniging V.B.A.G.: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. www.vbag.nl
 • De overkoepelende organisatie R.B.C.Z.: Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Welke beroepsbeoefenaars in de complementaire zorg, zoals artsen en therapeuten op HBO-niveau, certificeert en registreert. www.rbcz.nl

 

Mijn registratiegegevens zijn:

 • Mw. L. van der Vegt
 • Btw-id: NL001471151B20
 • KvK A'dam: 34247708

Privacy- en klachtenregeling

Van de behandeling, die ik geef, maak ik verslag in een persoonlijk dossier. Hiervoor gelden de regels van de WGBO: de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Dit houdt in dat ik:
* Zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens.
* Een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.
* Alleen medische en persoonlijke gegevens doorgeef na toestemming.
* Eventueel bij waarneming, in geval van ziekte en na overleg, gegevens doorstuur.
* Alleen noodzakelijke gegevens voor de facturering worden gebruikt.
* Bij intervisie geen persoonlijke gegevens vermeld.
* Het persoonlijk dossier 20 jaar bewaar.

In mijn administratie houd ik  persoonlijke gegevens bij en noteer ik gegevens over de gegeven sessie. Op deze registratie is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht. Al deze zaken zijn vastgelegd in een privacyreglement. Hiermee wordt voldaan aan de WTZA en controle op Wkkgz.

 

Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, neem vooral contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG en de RBCZ, zie https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Meer informatie over massage door Massagepraktijk Be Touched in Haarlem?