Tarieven en vergoeding

Tarieven 2018

Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapie sessie: 45 min € 46,-
Natuurgeneeskundige behandeling / massagetherapie sessie: 90 min € 87,-
Coaching: 90 min € 87,-
Stoelmassage: 30 min, op locatie in overleg € 30,-
Cursus Shantala babymassage: 4 lessen à 1,5 uur, minimaal 3 deelnemers € 90,-
Deze cursus kan ook aan huis verzorgd worden, prijs in overleg  

Niet nakomen van de afspraak

Helaas ben ik genoodzaakt om bij het afzeggen van de afspraak binnen 48 uur, of het niet nakomen van de afspraak,  de massage in rekening te brengen. De tijd is te kort om nog een andere afspraak in te plannen. U ontvangt hiervoor een nota.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar?

Na de behandeling betaalt u contant of per bank. U ontvangt van mij een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Ik ben aangesloten bij 2 beroepsverenigingen V.B.A.G.: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen en S.R.B.A.G.: Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg.
Als u naast uw basispakket een aanvullend pakket heeft met daarin ‘natuurgeneeskundige behandelingen’, dan worden mogelijk de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen.

Mijn registratiegegevens zijn:

Mw. L. van der Vegt
V.B.A.G. licentienummer: 2.040914A
S.R.B.A.G. licentienummer: 511061
AGB-praktijkcode: 90(0)10236
AGB-zorgverlenercode: 90031294

Privacyreglement


In mijn administratie houd ik uw persoonlijke gegevens bij en noteer ik gegevens over de gegeven sessie. Op deze registratie is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht. Al deze zaken zijn vastgelegd in een privacy reglement.

CBP: m1486017